Przejdź do treści

EUtoolbox

EUtoolbox to zestaw rekomendacji w dziedzinie przyszłości bezpieczeństwa sieci 5G, dlatego warto go poznać już dziś. Zapraszam do ciekawej lektury

Kolejne lata pokażą, jak ważne jest bezpieczeństwo użytkowników sieci mobilnych na terenie Unii Europejskiej.

Poznaj rekomendacje, które Komisja Europejska przygotowała w obszarze rekomendacji strategicznych i technicznych. Będą one obowiązywać wszystkich operatorów sieci komórkowych w Europie już od połowy 2020 roku.

Autor Bloga, Andrzej Miłkowski, przedstawia syntetyczny opis głównych wytycznych Planu rekomendacji bezpieczeństwa, opisanego w dokumencie EUToolbox.

Do końca kwietnia 2020 wszystkie Państwa Członkowski UE, muszą przygotować lokalne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców UE w zakresie cyber bezpieczeństwa.