Przejdź do treści

TIP to społeczność zmieniająca świat dostawców 5G

  • BLOG

Chciałbym Wam dziś przybliżyć organizację o nazwie TIP, czyli Telecom Infra Project. Opiszę, nad jakimi projektami pracują, kto im patronuje oraz co dobrego praca tej organizacji da użytkownikom usług telekomunikacyjnych i Internetowych.

Misja i cel TIP

Zacznijmy od misji organizacji TIP, bo to wiele wyjaśnia: „Wierzymy, że przyspieszenie innowacji w połączeniu z nowymi podejściami biznesowymi i efektywnością kosztową pomoże branży zbudować sieci przyszłości i stworzyć możliwości biznesowe zarówno dla nowych, jak i istniejących firm”.

Połączenie innowacyjności z efektywnością kosztową, ale przede wszystkim tworzenie rozwiązań technicznych w konkretnych celach biznesowych, które mają realny i obecny sens biznesowy. Z takimi założeniami w pełni się zgadzam. Pracując u operatorów, zawsze rozsądnie inwestowałem w innowacyjne technologie (niektórzy coś o tym wiedzą ?) i tylko wtedy gdy produkty te mogły być użyte „tu i teraz”.

Widziałem wiele standardów, które poszły na półkę, ponieważ były wizją inżynierów i architektów, a nie odpowiadały na potrzeby klienta. Tak niestety jest często nawet i z obecnie promowanymi standardami 5G, o czym się zapewne przekonamy w ciągu najbliższych paru lat. Z tego powodu powstaje coraz więcej organizacji stowarzyszonych z 5g 3GPP, aby technika szła za głosem klienta. Przykładowo 5G Automotive Association (5GAA), która skupia się na zastosowaniem technik 5G w sterowaniu pojazdami i kontrolą ruchu w standardzie V2X, czy 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5GACIA), która skupia firmy chcące promować i wdrażać fabryki przyszłości na podstawie standardu „Przemysł 4.0”.

Założyciele

Kto założył TIP i po co? Całość zaczęła się od wizji firmy Facebook, która zakładała, że Internet ma być osiągalny na całym globie, dla wszystkich mieszkańców świata. W 2016 roku powołał więc do życia wraz z kilkoma innymi firmami HP Enterprise, Canonical, a potem jeszcze globalnymi operatorami komórkowymi Deutsche telecom i Telefonica, społeczność, która ma stworzyć technologie, które pomogą w dostępie do Internetu wszystkim na świecie.

Dzisiaj TIP zrzesza ponad 500 członków z takich obszarów jak: operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, dostawcy sprzętu, dostawcy oprogramowania itp. To jest potężna społeczność. Na ostatnim spotkaniu #TIPSummit2019 było prawie 1000 osób, uczestniczących w dyskusjach i pracach nad rozwojem.

To, co odróżnia TIP od ciał standaryzacyjnych 3GPP, to wizja konkretnego celu biznesowego i niskiego kosztu. Te wątki rozwinę dalej.

Także chciał czy nie chciał, Facebook stał się sponsorem alternatywnych technik, które pomogą szybko i tanio rozwinąć usługi telekomunikacyjne i Internetu, nie patrząc z perspektywy, tylko lub głównie zarobku ściśle określonych dostawców, kontrolujących dziś drogie technologie.

Grupy projektowe TIP i techniki, jakimi się społeczność zajmuje

Na dziś, TIP zajmuje się trzema strategicznymi obszarami: sieci dostępowe, sieci transportowe, sieć Core wraz z usługami. Każdy z tych trzech obszarów podzielony jest na projekty. Opiszę cele każdej z nich i nadmienię, które projekty są szczególnie ważne dla rozwoju telefonii komórkowych.

Sieć dostępowa

To najważniejsza grupa w TIP, bo zajmuje się stworzeniem tanich i nowoczesnych technik oraz metod podłączenia klientów na całym globie do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych. Zadaniem nadrzędnym jest, usunięcie barier uniemożliwiających rozwój Internetu w miejscach trudno dostępnych bądź tam, gdzie budowa sieci jest mało opłacalna dla operatorów, tak zwanych białych plam. Ta grupa nadzoruje pracę kilku projektów.

Projekt CrowdCell

Projekt, którego zadaniem jest stworzenie małych komórek radiowych (small cell) pokrywających dobrą jakością sieci 4G/LTE wnętrza pomieszczeń. Niby nic nadzwyczajnego, bo podobne rozwiązania proponują dziś Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, Samsung (nazwę w tym artykule tę grupę „Wielka piątka”). Grupa projektowa CrowdCell ma za zadanie stworzyć urządzenie opierające się o standardowy komputer i małe urządzenia radiowe, sterowane przez oprogramowanie na bazie opensource. Po prostu niski koszt urządzenia (CAPEX) oraz jego utrzymania (OPEX).

Projekt OpenCellural

To projekt, którego założeniem jest połączenie tych obszarów poza miastami, gdzie nie ma żadnego innego zasięgu – pokrycie białych plam. Wielu użytkowników w Polsce ma z tym problem, ale tak naprawdę ten projekt ma głównie zająć się takimi miejscami, jak wioski w Afryce czy dżungla w Ameryce Południowej, miasteczka w wysokich górach jak obecnie prowadzony projekt w Peru itp. Podobnie jak i w poprzednim projekcie, ma być używany tańszy w produkcji i utrzymaniu sprzęt a przede wszystkim, sterowany przy użyciu oprogramowania na bazie opensource. Ten projekt jest sponsorowany przez TIP co umożliwia otrzymanie grantów na rozwój tanich technik i oprogramowania. Ma to związek z pierwotnym i nadrzędnym celem Facebooka, czyli dotarciem z Internetem do tych części świata, gdzie nikt do tej pory nie chciał zainwestować.

Projekt OpenRan

To kolejny przełomowy projekt, którego celem jest stworzenie sieci komórkowych 2G, 3G i 4G na podstawie standardowego sprzętu komputerowego, tanich modułów radiowych i oprogramowania neutralnego od konkretnego dostawcy. Ma to być w pełni programowalne rozwiązanie, zgodne ze standardami 3GPP. Najważniejsze jest jednak to, że producent oprogramowania może dowolnie modyfikować algorytmy i parametry w sieci bez potrzeby wymiany specjalizowanego bardzo drogiego sprzętu. Nadmienię tylko, że do tej pory to nie było możliwe w przypadku rozwiązań od Wielkiej Piątki, jest to zatem rewolucja w podejściu.

Poniższa ankieta pokazuje, jak bardzo operatorzy komórkowi czekają na pojawienie się tak interesującego rozwiązania na rynku. Pierwszym z nich jest Rakunten Mobile, który w 2020 roku uruchamia w Japonii sieć komórkową bazującą na założeniach i osiągnięciach projektu OpenRan.

Projekt OpenRan 5G NR

To rozszerzenie projektu OpenRan, o stworzenie uniwersalnego urządzenia w standardzie 5G. Przyznam, że nie doszedłem, czemu ta grupa działa niezależnie od OpenRan.

Projekt vRAN Fronthaul

To specjalizowany projekt, który ma opracować techniki połączenia urządzeń radiowych ze sterownikami radiowymi vBBU, poprzez sieci dostępowe, alternatywne do światłowodów, czyli łącza mikrofalowe, zarządzany Ethernet, G.Fast, GPON, Hybryda światłowodu i łączy miedzianych. Temat nietrywialny i bardzo ważny, bo nie wszędzie można położyć/pociągnąć kilometry światłowodu.

Projekt WiFi

To grupa, której zadaniem jest stworzenie, alternatywnych do sieci komórkowych, sieci dostępowych, popularnie nazywanych data offload. W miejscach, gdzie nie ma sensu lub możliwości budowania sieci komórkowych można zaoferować klientowi usługi telekomunikacyjne na bazie kontrolowanej przez operatora sieć WiFi.

Projekty z grupy sieci dostępowych w społeczności TIP, to główne koło napędowe rozwoju prostszych i tańszych, ale i zarazem nowoczesnych sieci komórkowych 2G, 3G, 4G i 5G ale przede wszystkim w dużo bardziej elastycznej metodologii otwartego oprogramowania i standardowego sprzętu komputerowego i urządzeń radiowych, od dowolnego dostawcy bądź dostawców.

Sieć transportowa

Ta grupa ekspertów skupia się na stworzeniu „lepszych” sieci transportowych, czyli łączących sieci dostępowe z siecią Core, których głównymi cechami będą skalowalność, szybka konwergencja (czyli łączenie różnych typów sieci dostępowych), łatwość konfigurowania oraz sprostanie wyzwaniom związanymi z ciągłym rozwojem sieci komórkowych.

mmWave Networks

Najważniejszy w tej grupie projekt ma za zadanie opracowanie tanich, bardzo szybkich łączy dostępowych na bazie radiowych fal milimetrowych w zakresie od 30GHz do 300GHz. W wielu miejscach nie ma możliwości pociągnięcia światłowodu lub łącza kablowego i tam stosuje się już od dziesiątek lat łącza mikrofalowe w zakresie od około 7GHz do 32GHz. Przystosowanie wyższych pasm do łączności mikrofalowej pozwoli zwiększyć prędkość Internetu, ponieważ są to pasma wolne o bardzo szerokim paśmie. Można zatem robić po prostu łącza szybkie, chociaż o mniejszym zasięgu działania. Pierwsze łącza mikrofalowe na częstotliwości 60GHz, zostały zastosowane w Azji w projekcie pokrycia usługami Internetowymi. Jest to bardzo interesujące pasmo i jestem pewien, że operatorzy komórkowi dość szybko zainteresują się rozwiązaniami 60GHz zwłaszcza od dostawców zgodnych ze standardami TIP.

NoN-Terestial Connectivity Solutions

To grupa projektowa, której zadaniem jest opracowanie rzetelnej komunikacji bazującej na łączach satelitarnych. Trudny obszar, gdzie kwestie opóźnień oraz ograniczonej prędkości były głównymi barierami rozwoju technologii używanej przed 20 – 30 laty. Obecnie temat powrócił, bo pojawiło się kilku globalnych dostawców sieci satelitarnych jak chociażby firma Elona Muska, która chce wynieść na orbitę tysiące satelit do komunikacji.

Open Box Microwave

To niesamowita grupa, której celem jest stworzenie standardu urządzeń sieci transportowych, które mają sprostać wysokim wymaganiom sieci komórkowych 3G, 4G, 5G w obszarze niezawodności, małych opóźnień i wielkich szybkości (przepustowości łączy). Oprócz tego standard ma dostarczyć urządzeń modułowych, które pozwolą dowolnie konfigurować zestaw składający się z takich modułów jak: ruter, switch, sterownik urządzeń mikrofalowych ODU oraz wielodrogowe ODU. Tak konfigurowane zestawy pozwolą uniknąć inwestowania w „nadmiarowo” przygotowane przez obecnych producentów „wszystko mające” produkty.

Open Optical & Packet Transport

Ostatnia grupa projektowa, tworząca techniki, architekturę i interfejsy w obszarze sieci optycznych i sieci IP. Jej głównym założeniem jest stworzenie technologii otwartych, niezależnych od tylko istniejących dostawców, również tworząc koncepcje rozwiązań modułowych.

Sieć core i usługi

Trzecia ostatnia grupa projektowa zajmuje się uproszeniem architektury sieci Core i usług dodanych, tak aby koszty utrzymania i rozwoju sieci były jak najmniejsze, ale zarazem dawały dużą swobodę w rozwój architektury wraz z rozbudową sieci dostępowych.

Edge Application Developer

To laboratorium gdzie można w praktyce przetestować aplikacje na infrastrukturze Edge.

End-2End Network Slicing

Grupa projektowa, mająca za zadanie opracowanie komercyjnych rozwiązań Network Slicing, czyli dzielenia sieci. Jest to zupełnie nowa technika, która pozwala operatorom dzielić sieć na „plastry” sieci, w ramach których klient będzie miał zapewnione własne parametry jakościowe. W tym przypadku klientem „plastra” może być dowolna firma, służby mundurowe, miasto z usługami IoT czy w końcu fabryka z techniką „Przemysł 4.0”. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień sieci komórkowych 5G, bo pozwoli wprowadzić zupełnie nowe mechanizmy nadzoru i kontroli jakości połączeń.

Grup projektowych jest sporo i może jeszcze przybyć.

W miarę potrzeb, TIP ma możliwość powoływania nowych projektów. W zamrażarce czekają do akceptacji projekty: Artificial Intelligence and Machine Learning, Edge Computing, People and Process, Power and Connectivity, Solutions Integration oraz System Integration & Site Optimization.

Co jescze oferuje TIP

TIP to nie tylko grupy projektowe. To, co dodatkowo zasługuje na szczególną uwagę to TIP Ecosystem Acceleration Centre (TEAC), czyli miejsca, w których młodzi twórcy aplikacji, przedsiębiorcy, producenci sprzętu i oprogramowania mogą wspólnie testować swoje koncepcje w praktycznych zastosowaniach. Są dostępne cztery centra w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Paryżu oraz Seulu.

Jednakże to, co mi jednak najbardziej zaimponowało, to stworzenie laboratoriów, w których można wspólnie testować urządzenia i oprogramowanie z powyższych grup projektowych. W tych miejscach (Seul, Berlin, Colorado, California, Rio De Janeiro, Manesar w Indiach, Ipswitch w Wielkiej Brytanii), producenci mogą się spotykać na wspólnych bądź indywidualnych testach swoich produktów.

Zasada pracy w laboratoriach to czysto kreatywne środowisko gdzie panują zasady otwartości, mentalności hakera, szybkiego prototypowania pomysłów i pozytywnego podejścia do porażek. Brzmi to bardziej jak warsztaty szalonych twórców niż zaplanowane, ściśle określone testy przygotowane i przeprowadzone przez samych inżynierów.

Stworzenie laboratoriów szczególnie ważne jest, aby pomóc w weryfikacji koncepcji otwartości i niezależności od jednego dostawcy. Korzystać z nich może każdy członek społeczności TIP.

Wyższym poziomem testowania w TIP-ie jest grupa projektowa PlugFest, której zadaniem jest przetestowanie gotowych rozwiązań, przed zaoferowaniem ich komercyjnie. W tym przypadku grupa inżynierów TIP pomaga w testach i certyfikacji.

TIP exchange

Ostatnią rzeczą, o której szczególnie wyraźnie trzeba powiedzieć, to TIP Exchange, czyli sklep z produktami zgodnymi ze standardami i projektami TIP.

To absolutnie oszałamiający bazar, na którym można znaleźć produkty już dziś gotowe do kupienia i przetestowane przez PlugFest, czyli certyfikowane (TIP PlugFest Badge), produkty, które można zakupić/pożyczyć do testów w sieci, nie do końca skomercjalizowane, ale dające potężny potencjał eksperymentowania z różnymi produktami (TIP Field Trial Badge). Trzecia grupa w sklepie to produkty gotowe do testów w laboratoriach, czyli tylko do testów (TIP Community Labs Badge) a ostania czwarta grupa to grupa wymiany dokumentacji, pomysłów technologicznych, projektów oprogramowania, projektów urządzeń. Takie dokumenty najpierw są weryfikowane, czy spełniają standardy TIP (Blueprint Badge). To jest kolejna genialna koncepcja, pozwalająca na szybkie propagowanie technik związanych z projektami TIP w całej społeczności.

Zdecydowanie polecam odwiedzić TIP Exchange i pobuszować na półkach, poczytać o produktach, które są de facto w zasięgu ręki.

TIP Summit 2019

W Listopadzie 2019 roku w Amsterdamie odbyło się ogromne spotkanie TIP Summit 2019. Byłem tam i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem prężności tej społeczności.

Moim zdaniem jest to jedna z tych organizacji, która w praktyce zmieni świat telekomunikacji i Internetu, bo wszyscy zrozumieli, że sam standard 5G nie jest żadnym produktem. Produktem jest zaspokojenie potrzeby klienta.

Na tym forum dwóch operatorów dokonało ogromnego przełomu w kwestii budowy sieci 5G. Operator Vodafone ogłosił, że przetarg dla wszystkich sieci mobilnych w Europie, będzie przygotowany na podstawie standardu OpenRan. Nadmienię tylko, że Wielka Piątka na dziś dzień nie chce aktywnie partycypować w pracach TIP. Nokia i Ericsson są członkami O-RAN i TIP. Przypadek operatora Vodafon pokazał, że Wielkiej Piątce zajrzało w oczy ryzyko braku dostawy produktów 5G w Europie. Stanowi to kwestię utraty około 100 000 stacji bazowych. Co więcej Vodafone nie wyklucza swapu, czyli wymiany starych stacji bazowych na nowe, zgodne z OpenRan. Dla dostawców to oznacza kompletne wyeliminowanie u tak ważnego operatora.

Drugą przełomową zapowiedzią było dołączenie do społeczności operatora z Japonii Rakuten Mobile, który już w 2020 roku zamierza komercyjnie uruchomić sieć komórkową 2G, 3G, 4G w pełni bazującą na standardzie OpenRan, bez udziału Wielkiej Piątki.

Rewolucja się rozpoczęła. Ja do tej rewolucji się dołączam, a Wy?

Podsumowanie

Wielka Piątka dostarcza świetne technologie, ale kiedyś przykładowo telefony komórkowe produkowali tylko ci producenci. Niestety, po nastaniu ery otwartych systemów operacyjnych na telefony Android i IOS, świat telefonii komórkowej nabrał zupełnie nowych wymiarów. Na rynek wkroczyły smartfony przenosząc klienta do świata mobilnego Internetu. Jako następstwo przewiduję, że to samo stanie się w ciągu paru latu w świecie producentów sprzętu do budowy sieci. Pora na zmiany i wprowadzenie kreatywności setek a może i nawet tysięcy małych alternatywnych producentów, którzy mają super pomysły.

Facebook rozpoczynając z partnerami projekt TIP w 2016 roku, chyba nie podziewał się, że stanie się początkiem wielkiej rewolucji w świecie dostawców produktów do budowy sieci komórkowych. Każdy wielki projekt, nowy standard wymaga sponsora, wymaga inwestora.

TIP namieszał i będzie mieszał dalej. Do społeczności TIP oraz do stowarzyszenia OpenRAN wrócę w tym roku jeszcze nie raz.


  • Jeśli podoba Ci się tekst – podziel się nim ze znajomymi.
  • Zostaw proszę komentarz. Dla mnie to źródło wskazówek.
  • Możesz śledzić mnie na LinkedIN i Facebook.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Bądź na bieżąco! Zapisz się na newslettera!